Ciutat Europea de l’Esport 2017

CLIENT:
Ajuntament de Mollet del Vallès, regidoria d’esport.

DATA:
Maig 2016

BRIEFING:
Creació de l’imatge corporativa per la campanya a la candidatura del ajuntament per Ciudad Europea del Deporte 2017.
Disseny i maquetació de la memòria.

Finalment va acabar sent guanyadora.