Didàctica Mataró

CLIENT:

Didàctica Mataró

DATA:
Abril 2014

BRIEFING:
Disseny del logotip i de la imatge gràfica per un centre de reforç escolar a Mataró.