Escola de Patologia del Llenguatge

CLIENT:
Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de La Santa Creu i de Sant Pau.

DATA:
Maig 2013

BRIEFING:
Línia gráfica per l’organise EPL de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Manteniment del logotip i creació d’altres aplicacions per a jornades i conferències.