Pitiminí

DATA:
Febrer 2014

BRIEFING:
Imatge corporativa per una marca enfocada a la sexualitat femenina a la tercera edat.